ISO na autopilocie!

Automatyzacja pracy Pełnomocnika Systemów Zarządzania

Warsztat pracy online, praktyczne wskazówki, porady i narzędzia, aby zyskać więcej czasu na doskonalenie systemu zarządzania

WIĘCEJ

Jesteś Pełnomocnikiem, Manadżerem Jakości,
lub audytorem wewnętrznym w firmie?

Wdrażasz lub wdrożyłeś ISO? Zdobyłeś certyfikat?
Włożyłeś mnóstwo wysiłku w napisanie polityk, procedur i sterty innych dokumentów?
Robisz audity, przeglądy systemu, wdrażasz działania doskonalące… i dalej czujesz, że coś tu kuleje? Albo że nie działa tak, jak tego oczekiwałeś?
Obejrzyj koniecznie poniżej zamieszczone materiały video i porównaj czy Twój system jest gotowy na działanie na autopilocie!

W materiałach omawiam najważniejsze elementy funkcjonalne zintegrowanego systemu zarządzania, działającego na autopilocie.
Najważniejszym elementem systemu - jest jego dynamika. W tradycyjnym podejściu, gdy tworzysz dokumentację oraz procedury offline - w postaci papierowej, lub nawet elektronicznej, udostępnianej na serwerze lub w chmurze - nie masz możliwości wykorzystania interakcji z użytkownikami systemu.
Dlatego na podstawie mojego 20-letniego doświadczenia zawodowego - Szef Działu Jakości, Pełnomocnik Zintegrowanych Systemów, konsultant, audytor wewnętrzny i kontraktowy - opracowałem warsztat pracy Pełnomocnika i audytora wewnętrznego, automatyzując wiele żmudnych czynności i zapewniając aktywny dostęp użytkownikom do niezbędnych informacji, związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania w organizacji.

Chcesz aby również Twój system ISO działał jak na autopilocie?

Obejrzyj więc poniższe materiały - ISO na autopilocie!

myISOpocket

Wprowadzenie do automatyzacji pracy Pełnomocnika Systemów Zarządzania i audytora wewnętrznegomyISOpocket - Systemy

Administracja wdrożonymi systemami zarządzaniamyISOpocket - Procesy

Omówienie dokumentowania procesów realizowanych w systemach zarządzaniamyISOpocket - Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna w firmie - działy, stanowiska, schemat organizacyjnymyISOpocket - Strony zainteresowane, wymagania prawne

Identyfikacja stron zainteresowanych, nadzorowanie wymagań prawnychmyISOpocket - Analiza ryzyk i szans

Analiza ryzyk i szans - mechanizm identyfikowania i systematycznego nadzorowaniamyISOpocket - Kontekst i analiza SWOT

Kontekst organizacji i analiza SWOTmyISOpocket - Księga i polityka

Przewodnik po systemie - Księga i PolitykamyISOpocket - Przegląd zarządzania

Przegląd Zarządzania - jedno z najważniejszych narzędzi systemów zarządzaniamyISOpocket - Audyty i karty działań - ciągłe doskonalenie

Audyty wewnętrzne w organizacji oraz ciągłe doskonalenie systemów zarządzania

TRENER


Pomysłodawca i autor oprogramowania myISOpocketDaniel Szałwiński.
LeanSupermarket/myISOpocket/VISUAL5S

Od ponad 20-tu lat związany z zarządzaniem jakością. Pracował jako Szef Działu Jakości, Koordynator Systemów Zarządzania, Kierownik Działu Jakości, Pełnomocnik Systemów Zarządzania. Swój pierwszy system wdrożył na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:1994 - w pełnym modelu z projektowaniem. Wsiąknął w zarządzanie jakością, zaczął wdrażać systemy, konsultować i doradzać firmom w różnych branżach.
Zrealizował ponad 100 projektów wdrożeniowych i ponad 1000 godzin szkoleniowych, prawie w każdym przypadku wykraczając poza ramy narzucone przez normę ISO. Od prawie dekady jest też po drugiej stronie - jako audytor wiodący jednej z jednostek certyfikujących przeprowadził dziesiątki audytów certyfikujących, nadzorczych i odnowieniowych.
Zaraził sie wiruem LeanThinking. Jest członkiem Stowarzyszenia Lean Management Polska
oraz partnerem merytorycznym książki Jacka Kukiza "Narzędzia LEAN - podejście praktyczne".
Również wieloletni partner biznesowy i doradca EDA CONSULTING
. Nie jest teoretykiem- codziennie pracuje z klientami nad doskonaleniem ich systemów zarządzania. Jest jednoczesnie pełnomocnikiem, konsultantem i audytorem kontraktowym. Zna każdy punkt widzenia na poszczególne elementy normy ISO 9001. Dzięki temu gwarantuje Państwu rzetelność rozwiązań stosowanych w oprogramowaniu myISOpocket, wspomagającego wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemów zarządzania, które teraz może również zostać wdrożone w Państwa organizacji.

Chcesz poznać bliżej myISOpocket?


.

Często Zadawane Pytania

  • Czy Twoje narzędzia można zastosować w każdej organizacji?

    Tak, moje narzędzia są oparte na dokładnej analizie wymagań norm ISO. To nie jest gotowiec z innej organizacji, jakie oferują "konsultanci", napisany metodą "kopiuj-wklej" i "zmień LOGO"!. Jest to potężne narzędzie, wspierające wielowątkową i wielokierunkową komunikację wewnętrzną w organizacji. Dzięki zastosowaniu technologii informacyjnych: relacyjna baza danych, serwer www, powiadomienia email, SMS, cykliczne zadania cron, stworzyłem narzędzie administracyjne, wspomagające w skutecznym nadzorowaniu i doskonaleniu Systemu Zarządzania!

  • Nie, moje narzędzie powstało w oparciu o załącznik SL - dokument standaryzujący strukturę poszczególnych modeli systemów zarządzania wg serii norm ISO. Znakomicie sprawdza się w Systemach Zintegrowanych, umożliwiając w prosty sposób eliminowanie dublujących się wymagań! Możesz również definiować własne stabdardy, opierając się na innych normach, np. dotyczących Zakładowej Kontroli Produkcji!

  • Tak, myISOpocket jest to mój warsztat pracy. Wykorzystuję go codziennie w pracy Pełnomocnika, konsultanta czy audytora. Jest systematycznie aktualizowany i wzbogacany o nowe funkcjonalności i rozwiązania. Znakomicie sprawdza się jako narzędzie pracy zdalnej, co przy obecnej sytuacji zagrożenia COVID-19 jest niewątpliwie jednym z głównych atutów! Na wiele zdarzeń w prowadzonych przeze mnie systemach mogę reagować zdalnie, wspomagając się na przykład SKYPE, WhatsUp lub dedykowanym kanałem ClickMeeting.

  • Jasne. Zapisz się na 3-dniowe wyzwanie, a zobaczysz jakie efekty możesz osiągnąć u Siebie w firmie stosując myISOpocket!

Chcesz, aby Twój system działał na autopilocie?

Weż udział w bezpłatnym 3-dniowym wyzwaniu!

Jak w ciągu 90 dni zbudować automatyczny system zarządzania?


Dzień 1
5 kluczowych czynników niezbędnych do zbudowania automatycznego systemu zarządzania
Dzień 2
QRM - Quick Response Management - jaki ma wpływ na funkcjonowanie organizacji i automatycznego systemu zarządzania
Dzień 3
Mechanizmy automatyzacji procesów operacyjnych w organizacji
WORKBOOK! Przygotowanie do wyzwania!
Checklisty + instrukcje do samodzielnego wdrożenia!
3 opcje wykorzystania myISOpocket!